Стара Загора е част от Европейската мрежа на местни власти за работа с младежи

Стара Загора е част от Европейската мрежа на  местни власти за работа с младежи

Стара Загора е част от Европейска мрежа от Дирекции за работа с младежи. Споразумението за присъединяването от името на кмета Живко Тодоров беше подписано от Георги Симеонов, директор на Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция“ в Община Стара Загора. InterCity Youth беше основана на 9 ноември 2014г. в Хертогенбош, Холандия от близо 400 местни служби, а още много такива изразиха интерес да се присъединят. При учредяването в се включиха местни власти и национални мрежи за работа с младежи от Швеция, Холандия, Германия, Финландия, Белгия, Италия, Люксембург, Гърция, България и Грузия. Главните цели на мрежата са да обогати взаимодействието между местните структури, да осигури професионално развитие и обучение на ръководството и персонала им, да насърчи взаимопомощта и подкрепата между тях. Местните служби ще бъдат насърчавани да обменят и разработват инструменти за повишаване качеството на работата с младите хора и да развиват неформалното обучение за младежи. Мрежата ще допринася за европейските младежки политики с обмен на знания и опит между местните власти ирешения в унисон европейския дневния ред. Дейността на мрежата ще се осъществява чрез конференции, семинари курсове и други подходящи начини, в продължаващ диалог, както в мрежата, така и с останалите заинтересовани страни на полето на младежките дейности. Местните служби, заедно с младите хора, са главните заинтересовани страни за развитието на младежки дейности, защото без тяхното знание и активен принос не може да бъде реализирано реално и устойчиво развитие, обясни Георги Симеонов. По думите му, мрежата InterCity Youth трябва да бъде платформата за обмен на добри практики, взаимно подпомагане и заедно с другите заинтересовани страни, да бъде гласът на местните специалисти на национално и европейско равнище. Официално седалище на мрежата е в шведският град Гьотеборг.

   

0 коментарa

Виж още