Стара Загора изгражда 7 Центъра за настаняване от семеен тип с близо 5 млн. лева безвъзмездно финансиране

Стара Загора изгражда 7 Центъра за настаняване от семеен тип с близо 5 млн. лева безвъзмездно финансиране

Днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството кметът на Стара Загора Живко Тодоров подписа договора по проект „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на Центрове за настаняване от семеен тип". Безвъзмездната финансова помощ в размер на 4 834 432,62 лв. е с конкретен бенефициент Община Стара Загора. Средствата се предоставят по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Предвижда се изграждане на седем центъра от семеен тип за по 12 деца (с две места за спешен прием) в централната част и в кварталите на град Стара Загора, в близост до действащи услуги в общността (социални, здравни, образователни и др.). Подпис под договора положи и Деница Николова, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”. На церемонията присъстваха също министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев и председателят на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов. „Благодаря на екипа на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за това, че имаме възможност да бъдем бенефициенти по програмата за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск, защото Стара Загора е общината с най- голям брой социални заведения и домове. Това каза кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров при подписването „Този проект беше много важен за нас, за да създадем добри условия за децата в риск, така че наистина да могат да бъдат интегрирани от обществото. Много важно е самото общество да се научи да приема деца, които са в риск, с увреждания”, добави Тодоров. По думите му при първоначалното гласуване на проекта в Общинския съвет в Стара Загора е имало подписка от живущите в района, в който ще се изгражда едно от тези жилища, които не са искали да има подобни заведения. „Самите хора трябва да се научат да бъдат толерантни, да приемат и да помагат на такива деца в риск да се интегрират в обществото. Оттук нататък ни предстои да проведем добри публични търгове, така че да няма обжалване и да може в най-кратки срокове да започне изпълнението на проекта”, посочи Живко Тодоров. Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” Деница Николова добави, че проектите на общините за изграждане на центровете и защитените жилища са със заложен срок от 24 месеца за реализация, като всички общини вървят с различна скорост. „Би следвало към 2015 г. да бъдат изведени децата, към които в момента сме насочили усилията си”, каза още Николова. По думите й центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища ще бъдат изграждани в едни от най-добрите локации във всяко от населените места, в близост до медицински центрове, болници, детски градини, ясли, училища, така че децата да имат достъп до съответната среда, която им е необходима. Договори подписаха кметовете на още седем общини -бенефициенти по проекта: Казанлък, Нова Загора, Нови Пазар, Плевен, Пловдив, Първомай и Самоков.

   

0 коментарa

Виж още