Стара Загора на първо място по укрити доходи

Стара Загора на първо място по укрити доходи

252 граждани са укрили доходи в размер на поне 21 300 000 лв. - съобщиха от Националната агенция по приходите. Общо недекларираният данък върху доходите е 3 200 000 лв. Това е установено при приключилите през 2008 г. ревизии на 252 физически лица. По-голямата част от ревизиите са били възложени заради несъответствие на имуществото на тези лица с декларираните пред НАП доходи. По време на ревизиите е станало ясно, че много български граждани се осигуряват на минимален доход, а притежават имущество за стотици хиляди левове. Най-много укрити доходи и данъци са установени от НАП в Стара Загора, където невнесеният в хазната данък възлиза на близо 431 000 лв. В класацията на градовете с най-много разкрити данъчни нарушения следват Велико Търново с 328 000 лв., Добрич с над 256 хиляди лева, Плевен с установени дългове за над 230 000 лв. и Варна с над 193 000 лв. Ревизиите на физическите лица са част от рутинната работа на НАП. Всяка година всички териториални звена на НАП извършват определен брой проверки и ревизии на граждани. Обичайният подход в тези случаи включва анализ на наличното имущество – недвижими имоти, автомобили, други скъпи вещи. Следва проверка, за да се направи оценка на имуществото и съпоставка с декларираните пред НАП доходи. Ако доходът, посочен пред НАП е достатъчен за покупка на имуществото, контролните действия се прекратяват. В случай че се установи несъответствие на доходи и имущество, се възлага ревизия, чиято цел е да установи точно размера на укритите доходи, за да бъдат обложени с данък.

   

0 коментарa

Виж още