Стара Загора Област - Нямат сигнали за корупция

Стара Загора Област - Нямат сигнали за корупция

Нито един сигнал за корупция не е постъпил през 2008 г. по електронен път чрез Интернет-страницата на Областната администрация, отчете на заседанието на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията губернаторката Мария Нейкова. В раздела "Сигнали и жалби за корупция" гражданите могат да поставят въпроси, свързани с прозрачното управление, предвидена е и възможност за обратна връзка - да се публикува информация за действия на областния управител по подадени сигнали. Никой не се е възползвал и от телефоните, посочени на сайта, нито от тези на Областна дирекция "Полиция", Окръжния и Районния съд. Поставени са и две кутии за жалби и сигнали - в сградите на Областната администрация и ОДП. Анонимни жалби също не са постъпвали, увери областният управител. По двата сигнала, постъпили чрез Информационната система за комуникация и координация на антикорупционните структури, е разпоредена проверка. Членовете на Областния обществен съвет приеха доклада за работата през 2008 година и план за действие "За прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията - 2009 година". Засилване на участието на гражданите и по-голяма прозрачност чрез медиите са част от планираните дейности. Румяна Славкова, младши юрисконсулт в Областната администрация, бе избрана за секретар на съвета, а в състава му бе включена и Йовка Великова, управител на вестник "Старозагорски новини". Дневният ред се изчерпа с препращане за разглеждане по компетентност на анонимен сигнал, постъпил в съвета.

   

0 коментарa

Виж още