Стара Загора се чисти от негодни МПС-та

Стара Загора се чисти от негодни МПС-та

"От декември 2011 г. до сега Община Стара Загора е маркирала 108 излезли от употреба моторни превозни средства (МПС) - уточни за "Старозагорски новини" Валери Иванов, началник на отдел "Опазване на обществения ред". - От тях доброволно премахнати от собствениците са 76. Издирват се собствениците на 13 возила. С неизтекъл 14-дневен предупредителен срок са 19 МПС-та. Целта е излезлите от употреба моторни превозни средства доброволно да бъдат премахнати, а да не се стига до допълнително санкциониране, извозване и пр." Премахването на излезлите от употреба автомобили става въз основа на Общинска наредба и Закона за управление на отпадъци. Според допълнителните разпоредби (параграф 1, т.24) като излязъл от употреба автомобил се определя този, който е с прекратена регистрация; не е извършен периодичен преглед за проверка на техническата му изправност повече от две последователни години и е паркиран върху публична държавна или общинска собственост. Или автомобил, който не може да бъде идентифициран, защото няма регистрационен или идентификационен номер. Със заповед на кмета на общината е назначена комисия от 6 човека, която удостоверява, че съответното МПС е излязло от употреба. Те присъстват при вдигането на автомобила и закарването му на мястото за разкомплектоване, където се попълва констативен протокол. В срок от 14 дни, ако собственикът не потърси МПС-то си, се свалят регистрационните номера и се прави протокол към КАТ, за да не се помисли, че автомобилът е откраднат, и се разкомплектова. "Разчистването на областния град от автомобилите, които залежават по тротоари, зелени площи и междублокови пространства, не е кампания, а перманентен процес - уточни Валери Иванов. - За съжаление всеки ден се появяват нови случаи. Екоконтрольорите, като обикалят кварталите, засичат обектите, правят проверки, търсят информация, а собствениците започват да се крият, да се жалват и влизат в пререкания с общинските служители." Гражданите също могат да подават сигнали на телефони: 042/614-613 и 0875/126-613. Росица ПОПОВА

   

0 коментарa

Виж още