Стара Загора с най-голям брой земеделски проекти!

Стара Загора с най-голям брой земеделски проекти!

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) предостави за периода от 27 юни до 12 август 2016 г.,  над 2 850 консултантски пакета на малки стопанства. В които са включени, изготвяне на бизнес план, както и заявление за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съобщиха от МЗХ.

Голяма част от малките земеделски стопани бяха привлечени от НССЗ  и започнаха да използват услугите ѝ. От Службата са изготвени общо 75% от подадените проекти в Държавен фонд „Земеделие“.

Първоначално очаквания и заложен брой  на проектите е надхвърлен с около 40%, а на земеделците ще бъдат предоставени допълнителни консултантски пакети и то напълно безплатно. По този начин ще се допринесе за икономическо развитие и укрепване на стопанства им, чрез модернизация и технологично обновление.

През целия период на изпълнение на бизнес плановете им, земеделските стопани ще получават и безплатни консултации, така ще се гарантира успешното изпълнение на проектите и получаването на втората част от помощта. Експерти ще изготвят индивидуални препоръки за торене и поддържане на почвите в добро агрохимично състояние въз основа на взети от земеделските площи почвени проби.

Под формата на 6 броя консултантски пакети НССЗ предоставя консултантските си услуги.

В тях ще бъдат включени освен изготвяне на бизнес план, така и заявление за кандидатстване за следващите приеми по подмерки:

4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“;

4.2.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“;

4.4.2. „Непроизводствени инвестиции по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“;

6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства.

В сектор „Плодове и зеленчуци“ - домати, пипер, сливи и череши, както и в сектор „Животновъдство“ - месодайно говедовъдство, пчеларство и овцевъдство, преобладават проектите.

Най- голям брой проекти са изготвени за районите на:

Област Стара Загора – 222 броя;

Област Бургас – 191 броя;

Област Пловдив – 176 броя.

 

Източник: pik.bg

   

0 коментарa

Виж още