Стара Загора – част от национална кампания на Екопак „Архитекти на бъдещето”

Стара Загора  – част от национална кампания на Екопак „Архитекти на бъдещето”

От 4 до 6 ноември, на пешеходната зона на булевард „Цар Симеон Велики”, на север от СОУ „Васил Левски” в гр. Стара Загора, ще бъде разпъната шатрата на ЕКОПАК. В рамките на месеците октомври и ноември, „ЕКОПАК България” АД, най-голямата организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, провежда национална информационно-образователна кампания за мотивиране на гражданите за участие в системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, под надслов „Архитекти на бъдещето”. Кампанията информира и образова гражданите относно практиките за разделно събиране на отпадъци от опаковки и процеса по преработката им до суровини за производство. Тя се провежда на територията на шест български областни центрове – Бургас, Варна, Добрич, Русе, София и Стара Загора. В продължение на 6 поредни седмици, от 07 октомври до 13 ноември, „ЕКОПАК България” АД ще гостува във всеки един от гореизброените областни центрове, за периода сряда-неделя. За целите на проекта на предварително определена комуникативна точка в центъра на всеки един от градовете, на площ от 100 кв.м. ще бъде разположена „ЕКО шатрата на ЕКОПАК”. До този момент, жителите на Русе, Добрич, Варна и Бургас имаха възможност да посетят шатрата на Екопак. Те се запознаха с различните етапи на процеса по рециклиране на отпадъци от опаковки и разгледаха изложените предмети, изработени от различни видове отпадъци. В цветните контейнери на Екопак България за 2009 г. в община Стара Загора са събрани и предадени за рециклиране 240 774 кг. стъкло, 648 174 кг. хартия и 260 691 кг. пластмаса. Това означава, че благодарение на гражданите на Стара Загора, които събират разделно своите отпадъци, са спасени от изсичане 8424 дървета, спестена е 1 735 200 квч. електрическа енергия, 1620 литра петрл, както и 20 736 литра питейна вода Шатрата е разделена на три равни по площ помещения, които символизират трите типа отпадъци от опаковки – пластмасови и метални, стъклени и хартиени. На големи екрани се прожектират специално заснети образователни филми. „Пътя на отпадъка” е представен чрез инсталация, показваща нагледно стадиите на преработка на отпадъците от метал, пластмаса, хартия и стъкло, до суровини за производство на опаковки. Представени са арт произведения, изработени от опаковки и отпадъци. Всички предмети са произведени специално за кампанията. На територията на шатрата са представени и предмети от опаковки и отпадъци, изработени от деца от домове за сираци. Целта на кампанията на „ЕКОПАК България” е да информира и мотивира хората да събират разделно своите отпадъци от опаковки. По този начин всички ние допринасяме за спестяване на природните ресурси и опазване на околната среда. Тъй като приоритета към образоване за отговорно отношение към разделянето на отпадъци са деца и подрастващи, от компанията ще обърнат специално внимание именно на тях. Специално подготвен от Екопак екип е на разположение на всички посетители на шатрата и ще отговаря на запитвания относно процеса за разделно събиране и рециклиране на отпадъците, както за ползите от това. Датите по градове: Русе (7-9 октомври), Добрич (14-16 октомври), Варна (21-23 октомври), Бургас (28-30 октомври), Стара Загора (4-6 ноември), София (11-13 ноември)

   

0 коментарa

Виж още