Стара Загора - Честване на Международния ден на културно-историческото наследство - 18 април

Стара Загора - Честване на Международния ден на културно-историческото наследство - 18 април

Регионалният Исторически Музей Стара Загора и Византия Ентрърпрайзес Инк. организират чествуване на Международен ден на културно-историческото наследство. “Всяка година на 18 април света отбелязва този празника с множество културни прояви, имащи за цел да насочат общественото внимание към проблемите на опазването на културно-историческото наследство. По предложение на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (International Council on Monuments and sites ) или ИКОМОС, 18 април е обявен от ЮНЕСКО през 1983 г. за Световен ден за опазване на паметниците на културата и забележителните места. Този специален ден представлява добра възможност за запознаване на обществеността с разнообразното световно културно наследство и усилията, които са необходими за неговото опазване и защита. Стремежът е на тази дата гражданите да осъзнаят колко всъщност уязвими и застрашени са тези паметници и исторически места. В последните няколко години ИКОМОС определя мото под което се отбелязва 18 април. Тази година празникът протича под наслов „Наследство и наука“. Във връзка с Международния ден на паметниците на културата и забележителните места много на брой музеи, научни институти, университети и неправителствени организации от цял свят организират редица конференции, колоквиуми и други прояви, целящи повишаването на обществената ангажираност и съпричастие към проблемите на културното наследство.” В района на Стара Загора има 60 недвижими паметника на културата с национално значение, един паметник със Световно значение (Тракийската Гробница в Казанлък, паметник на ЮНЕСКО), един национален парк-музей (Шипка – Бузлуджа), и един археологически резерват с национално значение – този на античния и средновековен град Аугуста Траяна. Най-старото и най-добро запазено селище от неолита в Европа, свидетелствуващо за 8000 години цивилизация по земите на Стара Загора е един от най-уникалните и интересни паметници не само на България, но и на човешката цивилизация. Организационният комитет на този светъл празник кани всички граждани на Стара Загора и нейните гости да се включат в чествуването на Международния ден на културно-историческото наследство, което ще се проведе на Античния Форум на Августа Траяна в Стара Загора на 18 Април от 12 часа на обяд.

   

0 коментарa

Виж още