Старейшини масово подават декларации за конфликт на интереси

Старейшини масово подават декларации за конфликт на интереси

Днес е последният срок за подаване на декларации от лицата, заемащи публични длъжности - общински съветници, кметове, кметски наместници и т.н. Справката се изисква от влезлия от началото на годината Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Подаващите декларациите трябва да отговорят на шест въпроса - имат ли участие (настоящо и 12 месеца по-рано) в търговски дружества и еднолични фирми, задължения към финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лева, имат ли сключени договори с лица, които биха се облагодетелствали от актове или действия при изпълняване на правомощията им и т.н. Последният текст преди подписа гласи: "Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс". За неподаване на декларацията в срок законът предвижда санкции от 1000 до 5000 лева. Формулярите на декларацията бяха раздадени вчера по време на редовната сесия на Общински съвет - Стара Загора, а в ранния следобед старейшините спешно започнаха да ги подават. Преди това обаче се оказа, че има неясноти около приемането и съхраняването им. Председателят на комисията за "Връзки с гражданското общество, сигнали и жалби на гражданите и борба с корупцията" Георги Трендафилов заяви, че те нямат право да боравят с лични данни и че няма къде да съхраняват декларациите. Кметът Танчев предложи до окончателното решаване на въпроса документите да се съхраняват в някоя от металните каси на администрацията. По закон декларациите (без личните данни) трябва да бъдат публикувани в интернет-страницата на Общината.

   

0 коментарa

Виж още