Старейшини отхвърлиха номинациите за награда "Стара Загора"

Старейшини отхвърлиха номинациите за награда "Стара Загора"

Постоянната комисия по законност при Общински съвет - Стара Загора, на заседание от 21 април 2009 г. не прие предложението на кмета проф. Светлин Танчев за удостояване с наградата "Стара Загора '2009" на скулптора-реставратор Никола Стоянов за реставрация, консервация и адаптиране на лапидарните паметници на античната улица в новооткритата експозиция на музея и на авторския колектив - арх. Георги Чернев, арх. Петър Киряков и арх. Николай Вътев, за архитектурния проект на сградата на Регионален исторически музей. Комисията атакува решението на специализираната комисия, назначена със заповед на кмета No РД-25-811/06.04.2009 г. Под председателството на проф. Цанко Яблански, тя е в състав: секретар - Стефан Димитров, гл. специалист в отдел "Култура и вероизповедания", и членове: Диана Атанасова - началник-отдел "Култура и вероизповедания", проф. Петър Жеков - почетен гражданин на Стара Загора, композитор, Христофор Недков, актьор в ДТ "Гео Милев", арх. Емил Василев, председател на Камарата на архитектите, доц. Злати Златев - художник, Иван Груев - поет, доц. д-р Марин Добрев - изкуствовед, директор на Градската художествена галерия, и Георги Янев - литературен критик, директор на къща-музей "Гео Милев". На 10 април т.г. на второто си заседание Специализираната комисия единодушно реши, че индивидуалната награда трябва да се присъди на Никола Стоянов за цялостното оформление на първо експозиционно ниво на Регионален исторически музей. "Така възстановена, античната улица е единствената експонирана в закрита музейна среда в България, уникална старина, даваща възможност за пряк контакт с миналото на града ни, принос не само в националното, а и в европейското и световното културно наследство", се казва в аргументите на направилите номинацията - колективът на музея и специализираната комисия. Предложението за колективната награда на архитектите Чернев, Киряков и Вътев е за реализирания проект на сградата на Регионален исторически музей, официално открита на 3 март 2009 г. "Сградата представлява стилизиран пясъчен часовник. Разположена е върху централната "вена" - главната улица, отвеждаща към Южната порта на античния град Августа Траяна. Античното ниво, заедно с много лапидарни паметници от историческия резерват, е най-атрактивната част от експозицията на музея. То е изцяло отворено към вътрешното пространство, което осигурява визуална връзка на горните етажи с античната археология, която преминава отвътре навън и в пространството на открития лапидариум в двора на изток. Изключителните качества на сградата като архитектура се допълват и от още две обстоятелства: единствената музейна сграда в България, построена върху добре запазено, проучено и експонирано антично ниво и сграда, оформяща окончателно културния център на града... Със своята уникалност тази сграда ще се превърне в своеобразна емблема на Стара Загора в 21-ви век и привлекателна дестинация в културните и туристически маршрути", се казва в аргументите на комисията. Според Статута за присъждане на наградата последната дума е на Общинския съвет, който "утвърждава" предложението на Специализираната комисия. В продължение на два астрономически часа старейшините по законност коментираха направените предложения. Председателката Антоанета Масленска изрази съмнения, че номинациите "не са в духовната, а в материалната култура. Те не са принос към духовния живот на града, а част от материалното битие на Стара Загора". Дамян Георгиев аргументира несъгласието си с факта, че "творческият период на архитектите не се вписва в регламента. Този архитектурен проект е създаден и премиран на архитектурен конкурс през 1992 г. През 1996 г. печели конкурса на Съюза на архитектите и вестник "Арх & Арт борса" - "Архитект на годината", т.е. не е създаден през годината, за която се дава наградата". Румяна Присадашка се застъпи за авторите на вътрешното оформление на музея, чиято заслуга е не по-малка от тази на архитектите и скулптора. Александър Желязков разисква върху статута, който изисква комисията да наблюдава проявите през годината, за която се правят номинациите, в случая от 31 март 2008 г. до 31 март 2009 г. В този смисъл комисията не е извършила наблюдения, а това е станало едва в началото на април тази година. Изказаха се съображения, че "има опит статутът да бъде заобиколен"; "в протокола липсват дебати защо се отхвърля една или друга номинация"; "комисията е субективна"; "статутът е стар и в него има редица противоречия" и пр. Олег Стоилов изрази неудовлетворение от комисията под председателството на проф. Цанко Яблански. Това наложи Диана Атанасова да прочете всички номинации: за индивидуалната награда - за Йордан Атанасов - поет, за стихосбирката му "Балканската линия"; Любчо Иванов - журналист, за стихосбирката "Прераждане"; Донка Йотова - журналист, за книгата "Романови - краят на една мистерия"; Румяна Лечева - журналист, за сценария на филма "Христина Морфова". За колективната награда на Михаил Косев, Димо Генов и Стефан Баев - художници, за художественото оформление на експозицията на Регионален исторически музей, и н.с. Петър Калчев, н.с. Нейчо Кънев и Лилия Филипова - за книгата "Стара Загора - 8000 години. Раждането на Европа", издател - Зонта клуб, Стара Загора. Шефката на културата така и не можа да убеди старейшините в лоялността, безпристрастността и отговорността в работата на интелектуалците, поканени от кмета безвъзмездно да се произнесат върху направените предложения. Правната комисия е категорична, че Специализираната комисия и нейното решение не са легитимни. В крайна сметка тя предложи на предстоящата сесия на 30 април на общинските съветници да се предоставят всички номинации за наградата "Стара Загора" и с тайно гласуване да се определят носителите й. С оглед спазване на Закона за местното самоуправление и местната администрация, единствено компетентен орган за връчване на награди е Общинският съвет. В този смисъл решението за присъждане на наградата да се вземе след обсъждане на всички номинации. Комисията счита, че в протокола от 10 април 2009 г. на специализираната комисия не са посочени аргументи и основания, че някои от номинираните следва да бъдат изключени от вземане на решенията. По традиция наградата "Стара Загора" се връчва в навечерието на 24 май.

   

0 коментарa

Виж още