Стари задължения на фондация „Чудомир“ отпреди 6 години излизат наяве след ревизия на НАП

Стари задължения на фондация „Чудомир“ отпреди 6 години излизат наяве след ревизия на НАП

Средствата за изплащане на установените задължения за минали периоди ще бъдат покрити от продажбата на книги – издадените 6 тома събрани съчинения на Чудомир, обявиха на 5 ноември на нарочна пресконференция от фондация „Чудомир“. По подаден сигнал в Полицията, НАП – Стара Загора предприема ревизия на финансовото състояние на фондация „Чудомир“ за периода 2008 -2013 г. При проверката са констатирани финансови нарушения като невнесени данъци и неплатени осигуровки. Размерът на невнесените данъци и лихвите към тях възлизат на 15 200 лв. Във времето те се разпределят така – 12 200 лв. за годините 2008 и 2009, а за годините 2011 и 2012 – 3000 лв. До ноември 2010 г. председател на фондация „Чудомир“ е директорът на ЛХМ „Чудомир“ Пеньо Терзиев, който съвместява двете длъжности. На 9 ноември 2010 г. за председател е избрана Тотка Гечева, а от края на 2012 г. председател на фондацията е Симеон Георгиев. На пресконференция на фондацията днес нейният настоящ председател Симеон Георгиев обяви, че НАП е установила, че през 2008-2009 г. гласуваната субсидия за Чудомирови празници е била взета от ЛХМ „Чудомир“ и средствата са били дадени на фондацията, което се третира като търговска дейност. Това означава, че е трябвало да се внесат съответните отчисления като данък печалба, което обаче не е направено. През 2011-2012 г. НАП не признава договора за спонсорство от 25 000 лв. за Чудомирови празници и отново третира дейността като търговска, за която също не са начислени съответните данъци и лихви. За 2013 г. вече нещата влизат в релси и НАП констатира, че за спечелените от фондация „Чудомир“ 36 000 лв. от дарения и спонсорства тя внася данък от 3600 лв. Изводът от всичко изложено дотук е, че в резултат на смесването на двете длъжности – председател на фондация „Чудомир“, която организира Чудомировите празници, и директор на ЛХМ „Чудомир“ от Пеньо Терзиев, се получават финансови нередности, констатирани при ревизия на НАП и сегашното ръководство на фондацията трябва да плаща стари дългове. На всичкото отгоре се оказва, че вчера, 4 ноември 2014 г., съпругата на Пеньо Терзиев – Катя Терзиева, печели дело срещу фондацията за 1100 лв., които по времето на председателстването на Пеньо Терзиев тя била дала като заем на фондация „Чудомир“. Настоящият председател Симеон Георгиев сподели още, че иск има и от Денко Денков за заем от 2000 лв., който иск е отхвърлен на първа инстанция. Най-абсурдното е, че самият Пеньо Терзиев завежда иск към фондацията за заем от 10 000 лв. и лихви по тях в размер на 4695 лв. плюс още един заем от 1000 лв. и лихви към него от 670 лв., плюс командировъчни. И още един куриоз – липсват всякакви документи за движението на паричните потоци, няма банкови преводи, всичко е било на ръка, няма платени осигуровки по гражданските договори с актьорите, участвали в програмите на Чудомирови празници , подчерта Симеон Георгиев. Единственият документ е разписка за 10 000 лв., без да е посочено от кого са тези средства. Тъй като нередностите, установени от ревизията на НАП, се отнасят основно за период, в който председател на фондацията и директор на музея е бил Пеньо Терзиев, то той не е освободен от отговорност за нарушенията. Това съобщи председателят на ОбС-Казанлък Николай Златанов, тъй като и фондация „Чудомир“, и ЛХМ „Чудомир“ са общински. Ако делата по исковете на посочените лица бъдат загубени от фондацията, дължимата сума става 20 000 лв. плюс неплатените осигуровки от 10 000 лв. и 15 000 лв. невнесени данъци в НАП заедно с лихвите, то старите дългове на фондация „Чудомир“ сумарно стигат 45 000 лв. При всички случаи ние ще обжалваме, категоричен е Симеон Георгиев, и се надявам да спечелим делата. В най-неблагоприятния развой на нещата, фондацията ще плати натрупаните стари задължения със средства от продажбата на книги. Георгиев сподели своята горчилка, че трудът на сегашните членове на фондацията ще отиде в погасяването на стари дългове. Но от настоящия Управителен съвет са оптимисти, че бизнесът в Казанлък ще разбере истината и ще откликне на желанието на фондация „Чудомир“ да организира отново, за 22-ра поредна година Чудомирови празници ‘2015, защото те са емблема на Казанлък, независимо от финансовите нередности отпреди 6 години.

   

0 коментарa

Виж още