Старозагорец осъди съд и прокуратура

Старозагорец осъди съд и прокуратура

Старозагорецът Тихомир Томов, доскорошен зам.-кмет на Община Стара Загора и бивш шеф на "Автобусни превози", е един от малкото граждани на РБългария, успели да осъдят български правораздавателни институции. И то не в Страсбург, а в България. На 10.12.2008 г. Пловдивският окръжен съд се произнесе с решение No 1857, което гласи дословно: "Осъжда Прокуратурата на Република България - София, Районен съд - Стара Загора, и Окръжен съд - Стара Загора, солидарно да заплатят на Т.Д.Т. (б.р. - Тихомир Томов) на основание чл.2, т.2 и т.3 от ЗОДОВ, обезщетение в размер на 28 000 лв. за причинени му неимуществени вреди - преживени тежки душевни болки и морални страдания по незаконно повдигнато обвинение..." Причината за предявения от страна на Томов съдебен иск срещу трите правораздавателни институции е поставената му осъдителна присъда, с която е бил признат за виновен и му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от две години. Правораздавателните действия са започнали през 2000 г. и са приключили през 2006-а, а обектът на делото е подпалена барака за продажба на билети (срещу ЖП гара Стара Загора) с нанесени щети от палежа в размер на 2613 лв. През шестгодишния период са последвали десетки правораздавателни процедури - започвали с мнение на дознателите за извършено престъпление за подбудителство за палежа на билетния център, минавали през осъдителна присада и последващо връщане на делото заради процесуални пропуски. И най-накрая приключили с оправдание. Магистратите от Пловдивския окръжен съд са счели, че са налице доказателства, събрани от свидетели, за преживян стрес вследствие на незаконно повдигнатото му обвинение и наложеното наказание и че отговорността за стореното трябва да се понесе солидарно от Прокуратурата на Република България - София, Районен и Окръжен съд - Стара Загора. Наказанието, отредено от Пловдивския съд, е в размер на 28 000 лв., солидарно изплатими от трите институции, в едно с наказателната лихва, течаща от м.юли 2006 г. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок пред Апелативен съд - Пловдив.

   

0 коментарa

Виж още