Старозагорска област е сред регионите с най-ниска безработица

Старозагорска област е сред регионите с най-ниска безработица

България е под средното ниво на безработица сред страните от Европейския съюз. Това показва статистиката от края на миналата година. Процентът на безработни за цялата страна е 6.5 %. “Старозагорска област е сред регионите с най-ниска безработица”, съобщи в Стара Загора директорът на Дирекция “Политики на пазара на труда” към Министерството на труда и социалната политика Елка Димитрова. За да реализира своята политика към ограничаване безработицата в страната, министерството е изработило Национален план за действие по заетостта за 2009 година. Според него от държавния бюджет са заделени 190 милиона лева, които ще се разпределят за обучение и квалификация на кадрите на пазара на труда. Елка Димитрова представи и постановлението на социалното министерство, според което ще се отпускат за тримесечен срок 120 лева на работници и служители с намалено на половина работно време. “Целта на тази финансова помощ е да се запази персонала в предприятията”, каза още Димитрова. Фирмите, които кандидатстват за тези субсидии трябва да докажат, че поне 5% от персонала им е с намалено работно време за срок от минимум 2 месеца. От социалното министерство изискват също така през този период да не се назначават нови служители.

   

0 коментарa

Виж още