Старозагорският затвор ще става от европейски тип

Старозагорският затвор ще става от европейски тип

Европейски тип затвори за лишените от свобода в България. Това е предвидено в одобрените преди няколко дни от правителството промени в Правилника за устройство и дейността на ДП "Фонд затворно дело". Приетите промени са съобразени с несъответствието с европейските изисквания най-вече на материалните условия в местата за лишаване от свобода у нас, което доведе до редица осъдителни решения на Европейския съд срещу нашата страна през последните няколко години. Предвидените изменения обаче не са свързани с необходимостта от осигуряване на допълнителни бюджетни средства от Министерството на правосъдието за 2008 г. "По всички изисквания отдавна сме в Европа, но материалната ни база е ахилесовата ни пета", заяви за "Старозагорски новини" началникът на Затвора в Стара Загора Иван Карушков. И допълни, че всички затвори в България са строени преди 1944 година и че се нуждаят от капитални ремонти. Освен това трябвало спешно да се построят и едно-две нови места за изтърпяване на наказания, тъй като броят на осъдените се увеличавал. "Правим каквото можем със собствени сили и малкото средства, които ни се отпускат, но това е далеч от необходимото" - информира Карушков. Последният ремонт в Старозагорския затвор бил на кухненския бокс. "Ходил съм и в Полша, и във Франция, и в Англия и от това, което съм видял, мога категорично да кажа, че разликата е огромна. Но пък Старозагорският затвор бие Европа по показателя грамотност на лишените от свобода. В училището зад решетките се обучават средно по 300 души от първи до единайсети клас. Изпреварили сме европейците и по производствената дейност, и дори по това, че Затворът има собствена църква, построена от дарения. Към екстрите спада още тухларска фабрика и дърводелски цех. На въпрос дали има пренаселеност в сградата, Карушков отговори, че осъдените разполагат с предвидените по закон 4 квадратни метра. Що се отнася до подобряването на материалната база, от правителството успокояват, че според приетите промени държавното предприятие "Фонд затворно дело" вече ще има възможност да се разпорежда с недвижими имоти - частна държавна собственост, вместо плащане по договори за обществена поръчка. Това ще става при условие, че предприятието е възложител на съответната поръчка.

   

0 коментарa

Виж още