Старозагорският случай "Масларова" тръгва към София?

Старозагорският случай "Масларова" тръгва към София?

На 10 ноември т.г. Окръжна прокуратура излезе със становище по сигнала на Съюза на репресираните, Стара Загора, за съмнения, свързани с довършването на сградата на бившата Работническа поликлиника (до РИОКОЗ) и избора на изпълнител. Замразеният от десетилетия обект ще бъде използван от регионалната структура на Министерството на труда и социалната политика. Съюзът на репресираните се обърна към прокуратурата след оповестената през лятото на 2008 г. в медиите стойност за довършването на сградата. За разгърнатата застроена площ от 7 600 кв. метра ведомството на Емилия Масларова е предвидило 18 806 601.76 лв. без ДДС. Така, за да влезе в експлоатация, един квадратен метър за изградената в груб строеж и покрита сграда е обезпечен с 2470 лв. Според специалисти в бранша, подобна цена е твърде завишена. За сравнение те посочват 300-350 евро кв.м от основите до завършването на един строеж. В случая става въпрос за 3-4 пъти повече. В копието от прокурорската проверка, което ни беше предоставено от Съюза на репресираните в Стара Загора, е посочено, че освен за строително-монтажни работи на основния корпус, са предвидени средства и за допълнително застрояване на 20 гаражни клетки - 193 250.16 лв. без ДДС; за подобект "Рампа" - 3193 лв. без ДДС; и за подобект "Стълбищна клетка" - 43 789.86 лв. без ДДС. Общо за обзавеждане, което вероятно включва 3-те асансьора, газозахранването и газовия котел, в договора са записани 1 007 640.60 лева. При извършената прокурорска проверка не е потърсено становището на вещи лица, което да послужи като база за сравнение. Според прокурор Станева, това не е направено, тъй като договорът за обществената поръчка е подписан в София и е нормално подобно засичане да бъде направено в Софийска градска прокуратура. В Стара Загора е проконтролирано само дали договорът се изпълнява и редовни ли са фактурите. От прегледа и анализа на събраните по преписката материали не можело да се направят изводи за извършване на престъпление от общ характер във връзка с извършващите се ремонтни работи. Управителят на спечелилото конкурса "Стара Загора 2007" ООД Михаил Методиев е заявил, че обществената поръчка на МТСП е обявена на 9 ноември 2007 г., а договорът за възлагане е подписан на 18 декември. Любопитна подробност е, че въпреки изискванията на обявената процедура участниците да са регистрирани по Търговския закон, гражданското дружество "Стара Загора 2007" ООД (пет отделни фирми) е постигнало съгласие и е регистрирано на 10 декември - осем дни преди договорът да бъде подписан. Не са ни известни сроковете за подаването на документите за участие в конкурса и за обжалване на решението на комисията, но прави впечатление бързината, с която е избран изпълнителят. Победителят е обявен и договорът е подписан само 39 дни след обявяването на обществената поръчка. За изясняване на случая преписката ще бъде изпратена по компетентност на Софийска градска прокуратура. От там ще преценят има ли данни за извършено престъпление по отношение на проведената от ведомството на министър Масларова обществена поръчка. Прокурор Станева уточни, че ако от Съюза на репресираните не обжалват нейното постановление пред Апелативна прокуратура, Пловдив, то в понеделник преписката ще тръгне към столицата. Срокът за проверка обикновено бил един месец, но не било изключено той да бъде удължен с 20-30 дни. "Старозагорски новини" ще продължава да следи случая.

   

0 коментарa

Виж още