Старозагорският съд потвърди отнемането на имущество, придобито по престъпен начин

Старозагорският съд потвърди отнемането на имущество, придобито по престъпен начин

Старозагорският окръжен съд се произнесе с Решение в полза на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност(КУИППД), с което комисията спечели шестнадесето дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Ответник по спечеленото дело е Ариф Салим Ахмед от гр. Стара Загора. Стойността на отнетото имущество е 458 000 лв., съобщиха от комисията. Териториалната дирекция на КУИППД - Хасково започна проверка срещу Ариф Ахмед, след получено уведомление от Районна прокуратура гр. Стара Загора. В хода на предварителната проверка по безспорен начин се установи, че проверяваното лице и неговата съпруга са придобили имущество със значителна стойност и с решение на КУИППД от 19.04.2006г. се образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу лицето. Ариф Ахмед се признава за виновен (на 20.07.2006г.) в това, че за периода 2002г. - м.февруари 2006г. в гр. Стара Загора, с. Кортен, с. Дъбово и гр. Прага , Република Чехия е набирал, укривал, транспортирал лица с цел да бъдат използвани за развратни действия, чрез въвеждането им в заблуждение – деяние. В резултат на направената проверка на лицето и неговото семейство, комисията установи, че Ариф Ахмед и неговата съпруга нямат придобити доходи от законен източник за периода 1997 г.- 2006 г., като същевременно са установени разходи за престой в чужбина, както и придобиване на недвижимо имущество. По искане на комисията, през м. юли 2006 г. Старозагорският окръжен съд наложи обезпечения върху имуществото на лицето и неговото семейство. През м. октомври 2006 г. КУИППД внесе мотивирано искане в съда, за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу проверяваното лице. Съдът се произнесе по настоящото дело, след проведени 12 съдебни заседания, първото от които се проведе на 26. 09. 2007 г. Старозагорският окръжен съд реши да се отнеме в полза на държавата, следното имущество: - дворно място в гр. Стара Загора с площ от 800 кв.м.; - жилищна сграда, състояща се от сутерен, партер и три жилищни етажа с прилежащи два стопански обекта: кафе – аператив и магазин за хранителни стоки. Общата площ на постройките е 286.30 кв.м., а РЗП – 837 кв.м. Настоящото Решение на съда може да се обжалва пред Апелативен съд - гр. Пловдив в законоустановения срок.

   

0 коментарa

Виж още