Старозагорци подкрепят Oбщината за 10 млн. лв. кредит

Старозагорци подкрепят Oбщината за 10 млн. лв. кредит

Медии, общински съветници, представители на финансови институти и много граждани участваха в публичното обсъждане на намерението на Община Стара Загора за поемане на дългосрочен общински кредит за реализиране на оперативни програми. "За една година от началото на мандата Общината разработи проекти за около 76 млн.лв. От тях в момента одобрени за финансиране са проекти за 23 млн.лв. Кредитната линия ще ни даде възможността да обезпечим със средства тези проекти, по които започваме работа още в началото на следващата година" - каза в експозето си кметът проф.Светлин Танчев. С презентация бяха представени 6-те проекта, за които е осигуреният финансов ресурс - Реконструкция и рехабилитация на пътя между селата Калояновец и Ловец - 4 767 637 лв., ремонт и реконструкция на 3 детски ясли, 4 детски градини и 2 училища - 5 935 353 лв., ремонт и реконструкция на социални домове - 5 840 372 лв., ремонт и реконструкция на Летния театър и Драматичен театър "Гео Милев" - 5 967 781 лв., подобряване на физическата и жизнената среда в кв."Железник" - 10 000 000 лв., и Електронна платформа за обмен на добри практики и развитие на регионалния туризъм - 291 540 лв. "Наистина всяка година отчитаме немалък преходен остатък. Поемаме тази стъпка, за да не лишаваме Общината от оперативни разходи за малки инвестиционни обекти, които финансираме със собствени средства" - каза Цанка Ганева, директор на Дирекция "Финанси и бюджет". Въпроси и предложения изказаха в обсъждането общинските съветници В.Каравичев, Ж.Танев и А.Масленска, представители от банковия сектор и медиите. Параметрите на банковия заем и одобрението за тегленето му ще се решават на сесия на Общински съвет - Стара Загора, през януари следващата година.

   

0 коментарa

Виж още