Старозагорци скачат срещу застрояването на градинките

Старозагорци скачат срещу застрояването на градинките

В сряда вечерта общинският съветник адв. Александър Желязков предизвика обществена дискусия за запазването на зелените площи и зоните за отдих в Стара Загора. Поводът е зачестилите сигнали на граждани за унищожаване на градинки, междублокови пространства и изсичане на дървета. Искрите на общественото недоволство хвърчат и в кв. "Трите чучура - център", където са готови на гражданско неподчинение, и в кварталите "Самара" и "Казански", и между блоковете в района на закусвалня "Боруй". На дискусията бяха поканени живеещи в засегнатите зони на града, главният архитект на Стара Загора Иван Кирчев, общински съветници, журналисти. По наблюдения на Желязков зелените площи рязко намаляват за сметка на строителството и това е в разрез с Наредба No 7 от 22 декември 2003 г. Преди два месеца адвокатът внесе предложение в местния парламент да се извърши съпоставка между обозначените в действащите подробни устройствени планове озеленени площи и дървесни видове и фактическото им съществуване, както и дали плановете отговарят на изискванията за плътност на застрояването. Местният парламент обаче не прие предложението. Арх. Иван Кирчев подчерта, че дискусията е много навременна, и обеща общинската администрация да направи всичко възможно за постигне на баланс между обществения и частния интерес. Той съобщи, че строителното разрешение в кв."Трите чучура - център" е спряно, но представител на квартала заяви, че в частния имот, намиращ се в облагородена паркова зона, вече има изсечени доста дървета. Според главния архитект в Стара Загора има и други спрени строителни разрешения, а намерението на местната власт било всички съществуващи зелени площи да бъдат нанесени на плановете. Присъстващи на разговора старозагорци информираха за още няколко случая, част от които са вече в съда, а общинската съветничка Румяна Присадашка подчерта, че основна вина за безогледното застрояване носят законодателите. Няколко са законите, по които се връщали реституирани земи и дори части от сгради (Търговската гимназия в Стара Загора например), каза тя. Един от тези закони бил ремонтиран вече над 40 пъти и всички корекции защитавали единствено интересите на бившите собственици, без да се интересуват от обществените. Подобни закони няма в нито една европейска страна, коментира Присадашка. На журналистически въпрос какво ще прави общинската администрация с разрушения преди осем години ресторант на върха на Аязмото, арх. Кирчев отговори, че това не е от неговата компетентност. Той обаче съобщи, че издаденото строително разрешително на "Кълвача" АД е изтекло. Остава въпросът дали то ще бъде подновено, след като с промените в Закона за парковете и градините от 2005 г. категорично се забранява строежът на подобни сгради. Мотивът "реконструкция" също е атакуем, тъй като през 2002 г. представители на фирмата оправдаха рушенето на сградата с липсата на конструктивни чертежи. Руините от години наред стоят непокътнати, но решение за изход от ситуацията към днешна дата няма.

   

0 коментарa

Виж още