Стартират основните дейности по проект "Интегриран воден проект за Стара Загора"

Стартират основните дейности по проект "Интегриран воден проект за Стара Загора"

На 19 юли 2013 година от 14:30 часа в кв.Кольо Ганчев,град Стара Загора ще се състои официална церемония "първа копка" по повод стартирането на дейностите по проект "Интегриран воден проект за Стара Загора".Бенефициент на проекта е Община Стара Загора.Стойността на проекта 40 399 582 лв. като 31 333 916 лв. са от Кохезионен фонд,7 833 479 лв. национално съфинансиране и финансиране от Община Стара Загора 1 232 187 лв. Продължителността на проекта е 30 месеца. Целта на проекта е изграждане,рехабилитация и реконструкция на канализационната мрежа на град Стара Загора и прилежащото село Богомилово, с цел намаляване на несъответствията по отношение на дела от населението,включено към канализационната система.Изграждане на нова канализационна мрежа в съответствие с капацитета на Пречиствателната станция за отпадъчни води и разрешително за заустване в град Стара Загора и канализационна мрежа в село Богомилово.Разширение на главни колектори и отливен канал в централна градска част и кв.АПК за преустановяване на преливане и достигане на разредена вода до ПСОВ,което води до компрометиране на наейната работа.Реконструкция и модернизация на водоснабдителната мрежа в кв.АПК. Изпълнител на СМР по проекта е Обединение "Воден проект Стара Загора",в състава на което участват "Трейс Груп Холд" АД,"ПИ ЕС АЙ" АД,"Водстрой 98" АД,"Инфраструктурно строителство" ЕООД. На церемонията ще присъстват министърът на околната среда и водите Искра Михайлова,кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров,Областният управител на Стара Загора Живка Аладжова,ВиК ЕООД,председателят на съвета на директорите на "Трейс Груп Холд" АД Галин Михайлов,изп.директор на "ПИ ЕС АЙ" АД Латьо Латев,представители на РИОСВ Стара Загора,Басейнова дирекция Пловдив и др.

   

0 коментарa

Виж още