Стартира европейски проект "ABANO" за 3-годишно професионално обучение в Германия на млади хора от Стара Загора

Стартира европейски проект "ABANO" за 3-годишно професионално обучение в Германия на млади хора от Стара Загора

През месец август 2014 гoд. Федералното правителство на ФР Германия обяви програмата MobiPro- ЕU. Целта на програмата е да насърчава мобилността на младежите от страните членки на Европейския съюз и да дава възможност на млади хора на възраст 18- 27 години, да получат основни познания по немски език, след което да направят 3-годишно обучение за придобиване на професионална квалификация в Германия. Обучението, което се предлага с проект “ABANO” по тази програма е за млади хора от България и Испания, за държавно признатата професия „Гериатричен специалист“- професионална грижа за стари хора. Изпълнител на проекта е НПО АВO- Северен Хесен, Германия с партньор Фондация АВО- България със седалище гр. Стара Загора. Участниците в проекта ще изучават в началото немски език, организиран от Фондация АВО- България в гр. Стара Загора, след което ще направят 4-седмична практика в Германия. На 1 октомври 2015 г. ще започне обучението в Германия, 3 години с теория и практика в равно съотношение. Участниците в проекта трябва да са завършили средно образование, без професионално обучение и да нямат магистърска степен от университет. Специализираните институции за гериатрични грижи, както и държавно признатите професионални училища, в които ще протичат практическите и теоретичните занимания по проекта, се намират в провинция Северен Хесен, Германия. Проектът е финансиран със средства от Европейския Съюз. Езиковият курс по немски език и пътните разходи по време на практиката и започването на обучението в Германия се поемат изцяло по проекта. Пътните разходи на участници за посещение на езиковия курс, живущи извън Стара Загора, също ще бъдат финансирани. По време на обучението в Германия, участниците ще получават заплащане от 818 евро на месец, с което да покриват разходите си за пребиваване в Германия. Предвидени са и 300 евро за пътни разходи за пътуване до родината веднъж на 6 месеца по време за целия период на обучение. След успешно приключване на обучението, участниците могат да направят свободен избор дали да се завърнат в България или да практикуват професията си в Германия или друга страна от Европейския съюз. Германия предлага добри перспективи за работа с тази професия и дава възможност младите хора след завършване на обучението да приложат събрания опит в родината си.

   

0 коментарa

Виж още