Стартира Екоклуб в Гълъбово

Стартира Екоклуб в Гълъбово

В Гълъбово е учреден Екоклуб, чиято дейност е ориентирана към децата от 8 до 14-годишна възраст. Той е част от програмата за корпоративна социална отговорност на американската компания AES, която изгражда новата ТЕЦ "Ей И Ес - Гълъбово". Целта, която инициаторите си поставят, са развитие на отговорно отношение към екологичните проблеми и към опазването на околната среда в България и на планетата. Ръководител на клуба е Мария Вътева - квалифициран преподавател в областта на екологията. Срещите ще се провеждат всяка сряда от 15.30 ч в Информационния център на "Ей И Ес" в Гълъбово, а всяка последна сряда на месеца ще има специални интерактивни занимания за всички желаещи, ръководени от представители на екоорганизацията "Бъдеще сега" - партньор на инициативата. Заниманията се основават на метода "обучение чрез преживяване" и включват игри, дискусии, презентации. Интерактивното обучение е насочено към разнообразни дейности на открито, комбинирани с визуални и мултимедийни представяния в учебната атмосфера на залата. Децата ще имат възможност да работят в Интернет, да поддържат собствен екологичен сайт, да представят проектите и инициативите в клуба по най-добрия начин, да обменят идеи с деца от други екоклубове в страната. Теоретични и практически занимания в областта на изчерпаемите ресурси, глобалното затопляне и необходимостта от рециклиране на отпадъците, модули за възобновяемите енергийни източници, биоразнообразието, защитените територии допълват спектъра на предоставяните възможности за обучение. Предвидени са изработване на играчки, прожекции на филми, занимания на открито, екскурзии. "Вярвам, че ако успеем да убедим най-младата част от обществото ни във важността и необходимостта всеки да възприеме едно активно и отговорно поведение към заобикалящата го среда, с работата си днес, ние ще положим основите за едно по-чисто бъдеще утре", коментира старта на проекта Питър Литгоу, регионален мениджър на AES за България. Партньор по проекта е неправителствената организация "Бъдеще сега", която работи в областта на екообразованието, опазването на околната среда и устойчивото развитие. Тя разполага и с мрежа от екоклубове в различни градове на страната.

   

0 коментарa

Виж още