Стартира изпълнението на Интегрирания воден проект за Стара Загора

Стартира изпълнението на Интегрирания воден проект за Стара Загора

Областният управител Живка Аладжова участва в церемонията по стартирането на строителството на "Интегриран воден проект за Стара Загора". Бенефициент е Община Стара Загора. Първата копка бе направена от министъра на околната среда и водите Искра Михайлова и кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров. Проектът е на стойност 40 399 582 лв. и се финансира по приоритетна ос 1 от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.". Благословия на проекта даде Старозагорският митрополит Галактион. Целта на проекта е насочен към изграждане, рехабилитация и реконструкция на канализационната мрежа на град Стара Загора и прилежащото с. Богомилово, с оглед намаляване на несъответствията по отношение дела от населението, включено към канализационната система, както и постигането на съответствие с Директива 91/271/ЕИО и на Националното законодателство. Срокът за завършване на всички строително- монтажни работи е 30 месеца. От водната инфраструктура ще се възползват приблизително 32 хил. жители на Стара Загора. Изпълнител на СМР е Обединение „Воден проект Стара Загора”. На церемонията по стартирането на проекта присъстваха и заместник-областните управители Теодора Иванова и д-р Тунджай Йозтюрк.

   

0 коментарa

Виж още