Стартира конкурса „За чиста околна среда – 2013 г”

Стартира конкурса „За чиста околна среда – 2013 г”

За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурса „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2013г.“ с мото „Обичам природата – и аз участвам“. Заявленията се подават в свободна форма като се следва последователността по съдържанието на проекта, указана в поканите за кандидатстване за съответните групи бенефициенти. Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства от цялата страна. За реализация на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства до 10 000 лв с включен ДДС. Целта на кампанията „За чиста околна среда 2013 г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда . С реализацията на дейностите по Националната кампания „За чиста околна среда - 2013 г.” се цели постигане на резултати на територията на цялата страна. С доброволния труд на гражданите ще се осъществи залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите. Участници в конкурса могат да бъдат училища, детски градини, обединени детски комплекси. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 5 000 лева с вкл. ДДС. Целта е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателния процес на младите хора посредством възможността за финансиране на дейности от материален характер, пряко включени и необходими за учебния и за възпитателния процес във всяко от заведенията или организациите, заявители на проектите. Краен срок за подаване на документите е 18.02.2013г. Допълнителна информация относно Кампанията „ За чиста околна среда – 2013 г. „ може да получите от ПУДООС на тел: 02/9406540, 02/9406062, 02/9406652 .

   

0 коментарa

Виж още