Стартира националният здравен портал

Стартира националният здравен портал

От днес ще заработи националния здравен портал, но не за всички здравноосигурени лица, а за 40 000 служители от държавната администрация. Стартът на системата ще бъде даден от здравният министър Евгени Желев и министъра на държавната администрация Николай Василев. Националният здравен портал осигурява достъп до актуална и точна здравна информация. В него могат да се правят справки за различни медицински услуги и регистри, видове лечебни дейности, a също и пълен набор от нормативни и други документи, използвани в лекарската практика. На портала има също актуални новини от медицината и връзки с други сайтове и портали на здравна тематика. Той е електронен аналог на личния амбулаторен картон, но с изключителна добавена стойност. Базиран е на интернет и представлява пълен набор от наличните здравни данни на един пациент. За разлика от хартиената версия, в него могат да се съхраняват документи и образна диагностика. Достъпен е онлайн и по този начин е на разположение на своя притежател по всяко време и от всяко място. В него се съдържа и спешен запис с информация за кръвна група, алергии, хронични заболявания, използвани лекарствени средства и информация за лица за връзка в спешни случаи.

   

0 коментарa

Виж още