Стартира проект „Готови за училище 2014-2015“

Стартира проект „Готови за училище 2014-2015“

Проект „Готови за училище 2014 - 2015 г.“ стартира на 01.09.2014 г. и ще продължи до 30.06.2015 г. Проектът се изпълнява от Тръст за социална алтернатива, съфинансира се от Световната банка и Фондация „Америка за България“. Координатор за Старозагорска област е Сдружение „Свят без граници“. Като партньор в проекта на случаен принцип е избрано и ОДЗ №17 „Славейче“, гр. Казанлък с филиал в с. Ръжена. Дейностите, включени в проекта, са: - Заплащане таксите на 25 деца от филиала в с. Ръжена - Осигуряване на учебни помагала за децата от 3- до 5-годишна възраст, участници в проекта - На новопостъпващите деца се правят задължителните медицински изследвания. - На родители, чиито деца редовно посещават детското заведение, т.е. нямат неизвинени отсъствия, се дават ваучери за храна в размер на 7,00 лв. месечно. Съгласно официалната информация от Тръст за социална алтернатива проектът цели да осигури важна за формирането на държавни политики информация относно подходите за увеличаване на обхвата и посещаемостта в детските градини в България, както и да насърчи цялостното включване в ранния образователен процес на деца от семейства в неравностойно положение. Ще бъдат обхванати общо 6000 деца в цяла България от уязвими общности на възраст между 3 и 5 години. Дейностите ще бъдат осъществени с помощта на 23 неправителствени организации – партньори по проекта и с институционалната подкрепа на общините и детските градини в 240 населени места в България. През последните седем години България отбелязва напредък в областта на ранното детско образование. Налице е увеличение на посещаемостта в детските градини от 73% до 83,6%. Въпреки това, само 40% от децата от най-уязвимите общности, особено от ромската общност, посещават детска градина. Доказано е, че участието в ранното образование на деца в неравностойно положение оказва значително и дългосрочно влияние върху техните образователни резултати и начин на живот.

   

0 коментарa

Виж още