Стартира проект за проучване на река Марица

Стартира проект за проучване на река Марица

Община Пловдив подписа договор с Центъра за научни изследвания към Университета по архитектура, строителство и геодезия за предпроектно проучване във връзка с бъдещи дейности по ремонт, реконструкция, изграждане на нови подпорни стени и социализиране коритото на река Марица в границите на града,съобщиха от общината. Доц. Николай Лисев – ръководител на катедра “Хидравлика и хидрология“ в УАСГ, обясни, че в рамките на проекта ще бъдат изследавни хидравличният режим на реката, състоянието на ниските, високите и подпочвените води, ще се направи техническа оценка на подпорните стени, геодезично заснемане и цифров модел на коритото в 10-километровата зона от Околовръстния път до моста на Адата. Ще бъдат разгледани и различни варианти за социализация на реката, които включват изграждането на пешеходни и велоалеи, водни атракции. Сключваме първия договор, който има пряко отношение към намерението ни градът да се обърне към реката. Този проект ще ни даде отговор на въпроса какво представлява река Марица, коментира кметът на Пловдив инж. Иван Тотев. Той изрази надежда, че резултатите от това проучване ще бъдат добра платформа за развитието на тази зона. Наясно съм, че този проект е много голям и надхвърля рамките на един мандат, но е прекрасно, че започва – допълни инж. Тотев.

   

0 коментарa

Виж още