Стартира проект "Енергийна ефективност в обществени сгради в Стара Загора"

Стартира проект "Енергийна ефективност в обществени сгради в Стара Загора"

На 29 юли 2013 година от 11.00 часа в двора на V-то ОУ „Митьо Станев” кметът на Стара Загора Живко Тодоров ще участва в церемонията за стартирането на проект „Енергийна ефективност в обществени сгради в Стара Загора”. На 26 юли 2012 година Община Стара Загора подписа Грантово споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие по мярка 2 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради“ на Международен Фонд „Козлодуй“. Бяха одобрени 2 училища и 2 детски градини в Стара Загора. Общата стойност на проекта е 1360 000 евро. Общината получава финансиране от ЕБВР в размер на 50% от разходите за енергийна ефективност в одобрените сгради и 100% от разходите за консултантски услуги. Проектът предвижда пакет от дейности, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност, в съответствие с Директива 2002/92/ЕС и по същество представлява истинска екоиновация на съществуващата образователна инфраструктура. Проектът ще допринесе за подобряване на екологичната обстановка в унисон с европейската политика за ограничаване на вредните емисии. Ще бъдат ремонтирани V-то ОУ „Митьо Станев“, СОУ „Максим Горки“, ЦДГ № 7 „Светулка“ и ЦДГ № 20 „Мир“. Строително-монтажните работи ще включват дейности като топлоизолиране на стени, топлоизолиране на покрив, подмяна на дограма и топлоизолиране на под в V-то ОУ „Митьо Станев“. Очакваните резултати за четирите учебни заведения са намалено потребление на енергия и подобрен естетически облик. Въздействието на проекта е допълващо към предприетите на национално ниво политики, инвестиционни инициативи и мероприятия за подобряване на енергийната ефективност на сградите, и е пряко продължение на политиката на Община Стара Загора за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинските училища и детски градини. Ръководител на проекта е Янчо Калоянов - зам.-кмет Строителство, архитектура и градоустройство. Изпълнител на строително-монтажните дейности е Консорциум „Енемона – Ивком Комерс” гр. София. Всички строително-монтажни дейности по проекта трябва да приключат през м. септември 2013 г.

   

0 коментарa

Виж още