Стартира ІІ-ри етап на Проект „Подкрепа за достоен живот"

Стартира ІІ-ри етап на Проект „Подкрепа за достоен живот"

От 10.01.2011г. в община Стара Загора стартира изпълнението на ІІ-ри етап на Проект „Подкрепа за достоен живот", по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи" чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с общината ще предоставя социалната услуга „Личен асистент" За 2-ри етап документите се подават от 10 до 24 януари 2011г., а предоставянето на социалната услуга е за период 12 месеца, считано от 10.03.2011 г. Подаването на документи за включване в Проекта се извършва в общината по местоживеене на кандидата /настоящ адрес/. Лицата, които са подали документи и са класирани на І-ви етап, участват в класирането без да е необходимо да подават повторно такива.

   

0 коментарa

Виж още