Стартът: Минимум две минимални заплати

Стартът: Минимум две минимални заплати

Да се осигури достатъчно за нуждите на хирургичното отделени в МБАЛ- Казанлък квалифициран персонал. Затова се настоява в специална декларация на работещите в отделението. Документът е изпратен до министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев, до Общинския съвет на Казанлък, кмета на града, управителя на МБАЛ- д-р Христо Христов. Повод за декларацията са както настояванията за достатъчно персонал за нормален 24-часов график, така и за достойно заплащане на труда на лекари и медицински сестри в едно от най- тежките отделения в здравното заведение. В момента, медицинска сестра в казанлъшката болница, с трудов стаж до 10 години получава основна заплата от 232 лева, със стаж до 20 години - 258 лева,а над 20 години - 262 лева Само 8 са медицинскитесестри , които работя в отделениетои обгиржват общо 51 легла.При европейска норма 4 сестри на лекар, в казанлъшката Хирургия те са два пъти по-малко. В декларацията медиците настояват да бъдат актуализирани работните им заплати според изискванията на БЛС и Асоциациата по здравни грижи, като стартовата заплата за медицинските сестри да е поне 2 минимални работни заплати.

   

0 коментарa

Виж още