„Старт на кариерата” и в НАП Стара Загора

„Старт на кариерата” и в НАП Стара Загора

Двама младежи ще започнат своята кариера в НАП Стара Загора, след успешното си представяне в конкурсите от Националната кампания на МТСП: „Старт на кариерата”. Младежите не са навършили 29г., регистрирани са в бюрото по труда и нямат стаж по специалността. За период от 9 месеца те ще заемат ниски експертни длъжности и ще придобият опит в Агенцията по приходите. След края на програмата, при възможност на работодателя, на по-добрите, доказали се професионалисти ще бъде предложена и постоянна работа. Независимо от избрания работодател, всички одобрени и назначени младежи в държавната администрация, ще получават 400 лв. работна заплата, за периода на програмата (девет месеца), изплащани от Агенцията по заетостта. В резултат на общите ни действия с Бюрото по труда в Стара Загора по програмата, от 2007 година и до момента, 8 млади специалисти започнаха трудовата си кариера в структурата на НАП в града. И до момента, 80% от тях са служители на Агенцията по приходите и следват своето професионално развитие. След проведено допитване сред работодателските организации се оказва, че опита в НАП е добра атестация и плюс в професионалното досие на всеки кандидат за работа. Програмата „Старта на кариерата” е още една възможност, млади можещи и желаещи хора, завършили висше образование, да започнат трудовата си кариера в държавна или общинска администрации, заявили необходимост от нови кадри.

   

0 коментарa

Виж още