Стойнев вдигна изкупната цена на въглищата от "Мини Марица изток"

Стойнев вдигна изкупната цена на въглищата от "Мини Марица изток"

Считано от 1 септември 2013 г. цената на въглищата ще бъде 75.00 лв. за тон условно гориво (ТУГ). Досега цената на добиваните в „Мини Марица-изток“ ЕАД въглища бе 71,50 лв/ТУГ. Новата цена, както и увеличеното производство на централите в Маришкия басейн, ще доведат до повишаване приходите на „Мини Марица-изток“ ЕАД от цена и произведена продукция, което ще благоприятства за промяна тенденцията на развитие на дружеството в посока стабилизиране. Увеличението на цената на въглищата ще осигури доброто функциониране на „Мини Марица-изток“ ЕАД, запазване на работните места и нормалното изплащане на трудовите възнаграждения на работници и служители, както и реализиране на инвестиционната програма на дружеството. Цената на въглищата, добивани в „Мини Марица-изток“ ЕАД, не е повишавана през последните години. Новото увеличение няма да се отрази върху цената на електрическата енергия. Увеличението на цената на въглищата, добивани в „Мини Марица-изток“ ЕАД, е съобразено и с техническите, икономическите, финансови и социално-икономически фактори, свързани с производството на лигнитни въглища, както и компонентите за определяне на продажната им цена, посочват още от МИЕ.

   

0 коментарa

Виж още