Столична община откри нов дневен център за деца с увреждания - седмична грижа Слънчоглед

Столична община откри нов дневен център за деца с увреждания - седмична грижа Слънчоглед

Нова социална услуга в общността Дневен център за деца с увреждания - седмична грижа „Слънчоглед” откри Столична община. Заместник-кметът на София Албена Атанасова, с ресор по направление "Здравеопазване, интеграция на хора с увреждания и социални дейности" поздрави посочи, че Столична община вложи средства в ремонт на сградата, в която се открива нови Дневен център, предлагащ седмична грижа за деца с увреждания. Дейностите, които ще се предлагат в Дневния център, са насочени към осигуряване на емоционална и психологическа подкрепа; включване на децата в образователния процес; обучение в жизнени и социални умения; съдействие за пълноценно включване, социална подкрепа и социална интеграция на децата. Дневния център е разположен в ж.к.”Бъкстон”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 128. Децата ползващи услугата седмична грижа могат да пребивават в центъра от понеделник до петък, като се вземат от родителите за почивните дни. Дневната грижа е обхваната от специалисти като логопед, психолог, рехабилитатор, специален педагог и един детегледач. През нощта за децата полагат грижи детегледачи. Седмичната грижа е предназначена за шест деца, като срока на предоставяне на тази услуга се регламентира от отделите за Закрила на детето в зависимост от конкретните нужди.

   

0 коментарa

Виж още