Столична община представя проект за енергийна ефективност

Столична община представя проект за енергийна ефективност

Столична община ще представи на пресконференция изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с реф. № BG161po001/1.1-09/2010/003 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Приоритетна ос 1, Схема: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации", сключен между Столична община и МРРБ, съобщиха от общината. Проектът „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден", „Студентски", „Красно Село", „Връбница", „Искър", „Нови Искър", „Възраждане", „Слатина", „Кремиковци" на Столична община“ ще бъде представен от 11.00 часа в 19 СОУ „Елин Пелин”, ул. „Яков Крайков” № 16, район „Красно село”. Заместник-кмет Ирина Савина ще представи проекта и ще разкаже за неговите цели, както и за предстоящите строително-ремонтни работи в 19 СОУ „Елин Пелин”.

   

0 коментарa

Виж още