Столична община проведе обществено обсъждане за изпълнението на проекти за изграждане и рехабилитация на транспортна инфраструктура

Столична община проведе обществено обсъждане за изпълнението на проекти за изграждане и рехабилитация на транспортна инфраструктура

В Столична община се проведе обществено обсъждане в присъствието на заместник-кметовете на София Дончо Барбалов и Любомир Христов във връзка с намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект за изграждане и рехабилитация на транспортна инфраструктура за периода 2013-2016 година.Столична община е изготвила програма за изграждане и рехабилитация на транспортната инфраструктура за периода 2013-2016 година, която обхваща основни обекти на транспортната инфраструктура, предвидени за рехабилитирани в рамките на четири годишния период. Включени са обекти от транспортната инфраструктура за довършване, които са започнати преди години, разширения и реконструкции на булеварди като ул.„Опълченска” от бул.„Сливница” до бул.„Тодор Александров”, разширение бул. ”Тодор Каблешков” от бул. "Братя Бъкстон" до бул. "Цар Борис III“ и изграждане от ул. «Луи Айер» до ул. «Емилиян Станев» и др., представи в презентация Кристиян Димитров от дирекция «Транспортна инфраструктура» на Столична община. С програмата се цели трайно подобряване на експлоатационното състояние на основни градски артерии. Освен цялостна рехабилитация на пътните платна важно за програмата е комплексния подход – изграждане на уличното осветление по протежението на пътните обекти, на тротоари. Транспортни обекти, включени в проект за изграждане и рехабилитация на транспортна инфраструктура за периода 2013-2016 година, като окончателен списък предстои да бъдат одобрени от Столичен общински съвет. По отношение на рехабилитацията на второстепенната улична мрежа на града има готови работни проекти, които са включени за изпълнение в рамките програмата на Столичтна община за текущи ремонти по зони, но които разделен града. Индикативната стойност на дейностите по проекта възлиза на стойност 200 млн. лв. Проведени са предварителни разговори с Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) за осигуряване на част от финансирането на проекта. В свое писмо банката е изразила принципното си желание и интерес да съфинансира проекта в размер до 50% прогнозните разходи. Проектът за изграждане и рехабилитация на транспортна инфраструктура за периода 2013-2016 година се допълва от два проекта в процес на изпълнение от Столична община: Проект за интегриран градски транспорт финансиран в размер на 62,624 млн. eвро. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в размер на 42,5 млн. евро, средства от държавния бюджет в размер на 7,5 млн. евро и заем от Европейска банка за възстановяване и развитие. Проектът включва няколко компонента, които обхващат ключови елементи на столичната система за градски транспорт: закупуването на нови тролейбуси изграждането на нова трамвайна линия до кв. „Дървеница” реконструирането на трамвайната линия по бул. „България” въвеждане на интелигентна и адаптивна система за управление на трафика информационни табла, предоставящи информация на пътниците в реално време на спирките на градския транспорт. Проект за изграждане на електронна система за таксуване в градския транспорт. Проектът се изпълнява от Центъра за градска мобилност ЕАД и се финансира със заем от ЕБВР. С проект интегриран столичен градски транспорт се цели осигуряване на ефективно и устойчиво подобрение на услугата градски транспорт в София. Компоненти на проекта са: Интелигентна система за управление на трафика на 20 от най-натоварените кръстовища. Инсталиране на 600 електронни информационни табла. Техническа помощ за изготвяне на маркетингов и правен анализ за спирковите навеси Доставка на 50 нови съчленени нископодови тролейбуси Изграждане на нова трамвайна линия – от Семинарията до Дървеница / Студентски град – 4,6 км Рехабилитация на трамвайния релсов път по бул. България – 3,7 км Анализът на ползите и разходите по проекта показва, че икономията на време представлява 96% от общите ползи за проекта. Увеличава се експлоатационната скорост – по рехабилитирания участък на трамвайното трасе по бул. „България” от 16 на 19,5 км/ч, а намалява времето за пътуване на пътниците по новата трамвайна линия. Ще бъдат спестени 401 000 часа годишно. Постига се и икономия на електроенергия и разходи за поддръжка и ремонт – с 15% поради предвиденото IGBT управление. Изпълнението на проекта ще допринесе и за подобряване достъпността за хората в неравностойно положение. Проект за разширение на автоматизираната система за таксуване на пътниците, финансиран с кредит от Европейската банка за възстановяване и развитие. Презентация за проекта представи Десислава Христова от „Център за градска мобилност”. Проектът предвижда инсталиране на системата в автобусния транспорт - окабеляване и оборудване на около 800 превозни средства и ще се оборудват гаражите. Предвижда се и нова система за контрол на пътниците.

   

0 коментарa

Виж още