Столична община ще представи в 74 СОУ „Гоце Делчев” проект за намаляване на консумацията на енергия

Столична община ще представи в 74 СОУ „Гоце Делчев” проект за намаляване на консумацията на енергия

Столична община ще представи проект за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на града, съобщиха от пресцентъра на общината. Столична община днес ще даде пресконференция от 11:00 часа в 74 СОУ „Гоце Делчев”, във връзка със започване изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с реф. № BG161po001/1.1-09/2010/003 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Приоритетна ос 1, Схема: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации". Договорът е сключен между Столична община и МРРБ по проект: „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден", „Студентски", „Красно Село", „Връбница", „Искър", „Нови Искър", „Възраждане", „Слатина", „Кремиковци" на Столична община, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ж.к. „Връбница” – I част, район „Връбница”. Ще бъдат представени накратко проектът и неговите цели, както и предстоящите строително-ремонтни работи в 74 СОУ „Гоце Делчев”.

   

0 коментарa

Виж още