Столична община ще представи изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Столична община ще представи изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Столична община ще даде пресконференция във връзка с започване изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съобщиха от пресцентъра на общината. Проектът е с реф. № BG161po001/1.1-09/2010/003 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Приоритетна ос 1, Схема: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации" и е сключен между Столична община и МРРБ по проект: „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден", „Студентски", „Красно Село", „Връбница", „Искър", „Нови Искър", „Възраждане", „Слатина", „Кремиковци" на Столична община. От 11:00 часа в 55 СОУ „Петко Каравелов”, ул. „Дъбница” №3, район „Студентски” ще бъдат представени накратко проектът и неговите цели, както и предстоящите строително-ремонтни работи в 55 СОУ „Петко Каравелов”.

   

0 коментарa

Виж още