Столичният общински съвет обсъжда доклад за съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2012 г.

Столичният общински съвет обсъжда доклад за съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2012 г.

Столичният общински съвет обсъжда доклад за съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2012 година на днешното си заседание. Комисията по финанси предлага няколко допълнения към проектобюджета за 2012 г., качен на сайта на Столична община. Едното предложение е да се увеличи приходната част на бюджета с 200 хил. лв. Това ще стане като се очаква предвидените в проектобюджета приходи от такси за кучета от 120 хил. лв. да станат 320 хил. лв. Средствата ще бъдат насочени в разходната част към дейност „Приюти за безстопанствени животни”. Другото предложение предвижда с 2 млн. лв. да се увеличат приходите в бюджета като се увеличи събираемостта на стари задължения от такса смет и глоби от снегопочистване.

   

0 коментарa

Виж още