Стопаните на едър рогат добитък,овце и кози да актуализират подадените от тях данни

Стопаните на едър рогат добитък,овце и кози да актуализират подадените от тях данни

Министерство на земеделието и храните приканва всички земеделски стопани на едър рогат добитък, овце-майки и кози-майки в срок до 28 февруари 2009 г. да актуализират подадените от тях данни за животните, които стопанисват в Системата за идентификация на животните и регистъра на животновъдните обекти, поддържан от Националната ветеринарномедицинска служба,съобщават от министерството. Актуализирането на данните е необходимо с оглед предстоящия избор на схемите за национални доплащания за животновъдството за 2009 г. Обръщаме се внимание, че НВМС ще упражнява постоянен контрол за истинността на заявените данни!

   

0 коментарa

Виж още