Стопанският факултет на Тракийския университет- с административен център

Стопанският факултет на Тракийския университет- с административен център

Новооткритият Стопански факултет на Тракийския университет в Стара Загора ще има Административно- управленски център. Той ще бъде официално открит утре от Областния управител Мария Нейкова, а ректорът на висшето училище проф.Иван Станков ще връчи ключовете на декана доц.д-р Иван Георгиев. Церемонията е с начален час 11.00 в Ректората на Тракийския университет, І етаж, Стопански факултет. Административно-управленският център е част от блок 13 в Тракийския университет и е проектиран специално за нуждите на Стопанския факултет. В сградата ще се помещават деканът на Стопанския факултет и тримата заместник-декани, както и финансово-счетоводния отдел на факултета и отдел “Научна дейност”. В сградата има и една зала за практически занятия. Госпожа Нейкова и заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев откриха официално Стопанския факултет в Тракийския университет - Стара Загора, на 2 декември 2008 година. От няколко години насам академичното ръководство на университета, областният управител и местната власт обединиха усилия, за да подготвят разкриването на този необходим за развитието на образованието и науката в Областта и в страната факултет. В Стопанския факултет се обучават 680 студенти по специалностите "Планиране на регионалното развитие" и "Аграрна икономика". Университетът осъществява обучение по програми с четири образователно-квалификационни степени - специалист, бакалавър, магистър и доктор, както и по програми за квалификация и следдипломна специализация в системата на продължаващото обучение.

   

0 коментарa

Виж още