Стратегия за управление на общинската собственост ще се разглежда на сесия в община Стара Загора

Стратегия за управление на общинската собственост ще се разглежда на сесия в община Стара Загора

На общинската сесия в четвъртък предстои да бъде одобрена Стратегия за управление на общинската собственост и Годишна програма за управление и разпореждане с общински имоти. Годишната програма е съобразена с икономическата криза и затова някои от инвестиционните намерения може да бъдат отложени. Обмисля се в най-скоро време общината да започне да закупува имоти, а за по-важните сделки да се прилагат принципите на публично-частното партньорство. Община Стара Загора участва в 28 смесени дружества. В “Нармаг”, “Тракия Загоре” и “Хлебопроизводство” се работи на загуба и от администрацията обмислят продажба на общинските дялове. На мартенската сесия на местния парламент ще бъдат представени промените в Наредбата за общинските жилища, които регламентират процедурите, начина и сроковете за обитаване и напускане. В момента близо 4 хиляди души очакват да бъдат настанени в осемстотинте общински жилища. Незаконно настанените граждани са 60-70. Сред тях има и двама общински съветници, които все още не са ги освободили. От администрацията считат, че броя на общинските жилища е достатъчен, а усилията трябва да бъдат насочени към тяхното ремонтиране и благоустрояване. За момента не се обмисля строителството на нови общински жилища, въпреки че в кв.”Зора” има три големи парцела, на които могат да се построят многоетажни сгради. 100 са парцелите в кв.”Лозенец”, но ромите отказват да строят къщи там, добавиха от администрацията.

   

0 коментарa

Виж още