Стратира Регионална програма за обучение и заетост на община Казанлък

Стратира Регионална програма за обучение и заетост на община Казанлък

От 1 април 2012 г. стартира Регионална програма за обучение и заетост на община Казанлък. По представената от общината програма ще бъдат изпълнявани дейности по поддръжка на уличната и четвъртокласната пътна мрежа, както и екскурзоводски услуги. Предвидено е осигуряване на заетост на 11 лица от целевите групи - безработни младежи до 29 години и безработни лица с ниска квалификация или без квалификация. Проектът е с продължителност 12 месеца, считано от 1 април т.г. Лицата от двете целеви групи трябва да са регистрирани в Бюрото по труда. Финансирането в размер на 23 100 лв. е от държавния бюджет за всички 11 души за целия период на действие на проекта. Община Казанлък осигурява от своя бюджет средства в размер на 10 000 лв., които са за закупуване на облекло, инструменти и др. необходими материали на работещите по програмата.

   

0 коментарa

Виж още