Строителната програма на община Казанлък продължава с ремонт на училищни сгради

Строителната програма на община Казанлък продължава с ремонт на училищни сгради

Строителните и ремонтните дейности на община Казанлък на обекти – общинска собственост с обществена значимост продължават с ремонта на покривите на училищни сгради на територията на общината. На 26 август, понеделник, започва реконструкцията на ОУ „Христо Ботев“ - с. Енина, като след проведената обществена поръчка за изпълнител бе избран „Арк-Билдинг“ – Ямбол. Стойността на реконструкцията е 25 760 лв. с ДДС. Ремонт започва и на покрива на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Шипка, като избраният изпълнител е „Лат Строй“ – София, а дейностите са изчислени на 22 245 лв. с ДДС. Според директора на училището Татяна Шаханова ремонтът на покрива е очакван от 20 години, но едва това ръководство на Община Казанлък е откликнало на молбата й за извършване на неотложните дейности. Дългоочакван и крайно необходим бе ремонтът и на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в с. Копринка. Той стартира на 13 август и се изпълнява по проект на Община Казанлък, спечелен по Проект „Красива България“ (ПКБ) към Министерството на труда и социалната политика. Съгласно този проект част от наетите работници за строително-монтажните и ремонтните дейности трябва да бъдат безработни лица, който ангажимент избраният изпълнител на обекта в с. Копринка е спазил. Това е Кооперация „Синвекс“ – Стара Загора. Стойността на проект „Ремонт и реконструкция на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с. Копринка“ е 179 779 лв., като 89 890 лв. са собствено финансиране от бюджета на Община Казанлък, а МСТП финансира останалите 89 889 лв. Обектът е III категория и включва ремонт на покрива и подмяна на дограмата, които ще приключат до началото на учебната година. В момента активно се работи по покривната конструкция. Основен ремонт започва и на сградата на кметството в с. Ясеново – изпълнител е „Лат Строй“ – София, а стойността е 24 429 лв. с ДДС. Същата фирма е спечелила обществената поръчка за благоустрояване на гробищния парк в с. Копринка, където дейностите са изчислени на 7374 лв. с ДДС, а „Арк Билдинг“ ще направи оградите на гробищните паркове в с. Кънчево на стойност 13 695 лв. с ДДС. Проведена е процедура по Закона за обществените поръчки за строителство и ремонт на шест обекта общинска собственост в гр.Казанлък и населените места през 2013 г. Това са: Преустройство на Културно-информационния център на ул.“Искра“ № 4 с цел неговото разширяване; Изграждане на нова Ритуална зала за радостни обреди; Основен ремонт на общински клуб „Родина“ на ул.“Д-р Стамболски“ № 12, предназначен за Клуба по шахмат; Основен ремонт на Кафе „Галерия“ с подготовка за Музей на фотографията; Основен ремонт на общинска сграда на ул.“Капрони“ за младежки и спортни дейности – Младежкия дом; Изграждане на ограда на християнски гробищен парк в с.Ръжена. За строителството и ремонта на обектите са заложени средства в бюджета на Община Казанлък и са гласувани с решение на Общински съвет № 494/ 08.02.2013 г. За изпълнител на 4 от тези обекти е избран „Проект-строй“ ЕООД – Шумен, който ще извърши строително-ремонтните дейности на: Ритуалната зала за радости обреди – на стойност 27 819 лв. с ДДС; Кафе „Галерия“ – 8494 лв.; Младежки дом – 57 587 лв. и ограда на гробищен парк в с. Ръжена – 6394 лв.с ДДС. За двата обекта – ремонт на залата на КИЦ на ул. „Искра“ 4 – на стойност 16 742 лв. с ДДС, и ремонт на клуб „Родина“ – за 22 068 лв. с ДДС, изпълнител е „КСВ Инженеринг“ ООД – Самоков.

   

0 коментарa

Виж още