Строят център за деца с увреждания в община Гоце Делчев

Строят център за деца с увреждания в община Гоце Делчев

Одобриха проект на Община Гоце Делчев за изграждане на Център за настаняване от семеен тип. Неговата стойност е 786 000 лв., със 100% европейско финансиране, съобщиха от Общинска администрация. Срокът за изграждане и обзавеждане на Центъра е 18 месеца от датата на подписване на договора. Предвижда да се изгради нова сграда, която ще представлява постоянно жилище за 14 деца с умствени и физически увреждания, които в момента се намират в различни социални институции. Предвидени са средства за обзавеждане и оборудване, както и за благоустрояване на дворното пространство. Новото жилище ще бъде построено на незастроен общински терен. Сградата е проектирана в Г-образна форма, в съответствие със задължителните изисквания на Държавната агенция за закрила на детето.Местоположението й също е избрано според изискванията на програмата - да се намира в близост до сгради предоставящи здравни, образователни, културни и административни услуги.

   

0 коментарa

Виж още