Съветът на директорите в болницата МБАЛ "Д-р Ст. Киркович" с извънредно събрание

Съветът на директорите в болницата МБАЛ "Д-р Ст. Киркович" с извънредно събрание

На извънредно общото събрание на Съвета на директорите в МБАЛ "Д-р Ст. Киркович" - Университетска болница Стара Загора ще се обсъжда влизането на проф.Петрана Чакърова, ръководител катедра "Детски болести" на Медицински факултет при ТрУ и д-р Мариус Кирков в Съвета на директорите. На последното общо събрание държавата увеличи с 40 номинални акции дела си в МБАЛ "Д-р Ст. Киркович"-Университетска. В момента тя притежава малко над 83%.

   

0 коментарa

Виж още