Съветът по европейски въпроси ще заседава в Стара Загора

Съветът по европейски въпроси ще заседава в Стара Загора

Съветът по европейски въпроси, ръководен от министъра по европейските въпроси Гергана Грънчарова, ще проведе 139-то си редовно заседание на 21 и 22 ноември в Стара Загора. Заседанието ще обсъди актуални български позиции за предстоящите заседания на ЕС, акцент на дискусията ще бъдат проблемите, свързани с европейския енергиен пакет. Съветът по европейски въпроси включва представители на всички министерства и държавни агенции. Той заседава всяка седмица и одобрява българските позиции за всички европейски заседателни формати, позициите за министерските конференции на ЕС, координира действията по хармонизиране на българското законодателство с европейското.

   

0 коментарa

Виж още