Съдебни заседатели бавят дела

Съдебни заседатели бавят дела

Рекорден брой дела отчита Районният съд за изминалата 2011 година в сравнение с предходни периоди. Това стана ясно по време на традиционния отчет пред медии. През годината са постъпили близо 33 000 дела, а свършените наказателни и граждански дела са малко над 29 000, което е с около 2000 повече от 2010 година. Сравнение с други районни съдилища във Варна се отчита най-голяма натовареност на съдиите, посочи Ерна Якова, която е председател на Варненския районен съд. През годината активно са работили 33 съдии. Очаква се след конкурс, който се провежда в момента на национално ниво, в морската столица да се разпределят още двама магистрати. Запазва се тенденцията за ръст на изпълнителните дела през последните 3 години. За отчетния период те са 3227. През 2011-а година държавните съдебни изпълнители са събрали над 8.5 млн. лева. Най-голям дял от всички дела в гражданско отделение, които за изминалата година са 21 529, продължават да имат делата по заповедно производство, които са образувани по заявления на различни кредитори към длъжници. Те са с 375 броя по-малко спрямо предходната година. За сметка на това се увеличават постъпленията по искови, административни и охранителни производства – 8628 дела. Не малък дял сред тези производства имат исковете за установяване на недължимост на парични суми, основно насочени към доставчика на електроенергия - 1688 броя за 2011 г., при 1080 за 2010 г. и 212 броя през 2009 г. При исковете по Кодекса на труда не се отчита съществена промяна. Около 20 % от тях са свързани с неизплатени задължения. Има тенденция за увеличение на делата за домашно насилие. Техният брой е 215 при 186 дела за 2010 г. С 9 % е нараснал броят на наказателните дела. В срок до 3 месеца са приключени 5661 дела, равняващи се на 74%. През 2011 г. на съд са били предадени 2251 лица, от тях 1974 са осъдени, а 122 са оправдани. Увеличил се е броят на делата по закона за противообществени прояви при малолетни и непълнолетни с 38 %. Отчетени са и дела за получаване на нетрудови доходи от проституция, които са 22 при 27 за 2010 година, както и за изнудване-3 броя. По време на отчета за 2011 председателят на Районния съд Ерна Якова представи проблем, пред който все по-сериозно се изправят правораздавателите. Това е отказът на част от съдебните заседатели да изпълняват задълженията си. Преди две години са били избрани и предложени от Общинския съвет близо 140 души, които са били одобрени на заседание на Окръжен съд. Те трябва да изпълняват задълженията си в срок от 5 години, но Ерна Якова посочи, че не успяват да носят отговорността дори и година. Тя обясни, че това е голям проблем, защото съдебният състав по едно дело не може да бъде променян до завършване на процеса и отсъствието на съдебен заседател възпрепятства провеждането на заседания. Няма конкретни санкции, с които да могат да бъдат наказвани съдебните заседатели. Основната причина, която кара ангажираните да не изпълняват задълженията си е, че са намерили работа и не желаят да отделят време, въпреки че работодателят е длъжен да ги освободи, каза Якова.

   

0 коментарa

Виж още