Съдът остави без разглеждане искане на областния управител

Съдът остави без разглеждане искане на областния управител

Административният съд в Стара Загора остави без разглеждане искането на областния управител Живка Аладжова за оспорване на решението на общинския съвет по казуса за зелената площ около парк „Бранителите на Стара Загора". Терени в парка бяха определени за застрояване с подробен устройствен план. На 29 май обаче Общинският съвет отхвърли плана. Тогава областния управител оспори решението, позовавайки се на кворума в залата. Според Административния съд в Стара Загора обаче оспорването е недопустимо и затова производството по делото е прекратено. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.

   

0 коментарa

Виж още