Съдът отмени разрешителния режим за проявите на открито

Съдът отмени разрешителния режим за проявите на открито

Административният съд в Русе отмени чл. 5 от Наредба 19 на Общинския съвет, атакувана от юриста Андрей Желязков. Документът касае условията, реда и гаранциите за провеждане на събрания на открито, митинги, манифестации, шествия и други масови обществени прояви на територията на община Русе. Приет е от общинските съветници през ноември 2004 година. Тогава те гласуват, че провеждането на масова обществена проява в общината ще е законно при издадено разрешение от кмета. Според съда, разписаният чл. 5 на наредбата е незаконосъобразен. Законът за митингите и събранията предвижда уведомителен режим, а не разрешителен. Затова кметът следва да бъде предварително уведомен от организаторите на съответната обществена проява, но не и да издава изрично разрешение. Решението на Русенския административен съд може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред ВАС.

   

0 коментарa

Виж още