Съдът отхвърли жалбата срещу отказа на областния управител за референдум във връзка с депото за битови отпадъци в Ракитница

Съдът отхвърли жалбата срещу отказа на областния управител за референдум във връзка с депото за битови отпадъци в Ракитница

Административният съд в Стара Загора отхвърли жалбата срещу отказа на областния управител Йордан Николов да насрочи референдум в село Ракитница за изграждането на депо за битови отпадъци. С Решение №329 от 27.10.2010 г. старозагорският Административен съд отхвърли жалбата срещу Заповед №РД-09-537/19.07.2010 г. на областния управител. С оспорената заповед Николов отказва да насрочи местен референдум с поставен за гласуване въпрос: „Съгласни ли сте да се построи депо за битови отпадъци в землището на с. Ракитница?”. Заповедта е обжалвана от Генчо Танев Иванов, председател на Инициативния комитет в с. Ракитница. Административният съд счита, че оспорената заповед е издадена от компетентен орган, при спазване на административно-производствените правила, в съответствие с относимия материален закон и неговата цел, поради което същата е напълно законосъобразна. Решението на Административния съд подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок.

   

0 коментарa

Виж още