Съдът постанови решение по делото за „синя зона”

Съдът постанови решение по делото за „синя зона”

Административен съд София – град се произнесе с решение по дело за „синя зона”. Съдът отмени текстове от Наредбата на СОС за организация на движението в София.Обявени са за незаконосъобразни разпоредбите, с които е въведен режим на локално платено паркиране на автомобили на собственици и наематели на жилищни имоти, попадащи в „синя” и „зелена зона” – чл. 50 а от Наредбата. Изцяло са отменени обжалваните правни норми, с които са предоставени правомощия на Общинско дружество „Център за градска мобилност”:възможността дружеството да извършва оперативна дейност по премахване и изземване на прегради, знаци, табели и съоръжения (чл. 44, ал. 10);издаване, активиране, анулиране и контролиране на винетните стикери (чл. 50а, ал. 6);изработване, активиране и контрол на картите за паркиране на ППС за служебни нужди на територията на Столична община (чл. 50б, ал. 5), принудително преместване на ППС на територията на Столична община (чл. 54, ал. 4);използването и прилагането на техническото средство ("скоба"), таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на блокираните ППС (чл. 55, ал. 2). Съдът обяви за незаконосъобразни и нормите, с които е предоставено право на безплатно паркиране за служебни нужди на автомобили – собственост на общината и други структури на общинска издръжка. АССГ отхвърли жалбите срещу правото на общината да въвежда режим за почасово платено паркиране в „синя” и „зелена зона”. Отхвърлени са и жалбите срещу режима за платено паркиране „служебен абонамент”. Делото беше образувано по обща жалба на две сдружения: „Видовден”, „Гражданско движение ДНЕС – общество срещу произвола” и на отделни граждани срещу текстове от Наредбата на СОС за организация на движението в София. Подробните мотиви се съдържат в постановеното решение.Решението на АССГ не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС.

   

0 коментарa

Виж още